Een klein, enthousiast en zeer ervaren zanggroep uit Hollands Venetië. Ze kleden zich in een bijzondere outfit uit de vroege middeleeuwen. Wij brengen een gevarieerd repertoire van:

  • Ierse Folk – Dubliners, Fureys, Clancy Br.
  • Shanties en zeemansliederen
  • Gieters Dialect –  veel eigen nummers
  • Diversen

Het koor maakte inmiddels 5 super CD’s en een prachtige DVD. Dus het zangboek zijn de zangers en muzikanten niet meer nodig tijdens de vele optredens, dus deze blijven in Giethoorn achter. De zanggroep, opgericht op 14 september 1993, telt vele nazaten van deze al oude geselbroeders, welke Giethoorn hebben gesticht. Het koor bestaat uit 10 stoere mannen in kleding uit ver vervlogen tijden en in het verleden een niet meezingende geyt Flokje 2. Helaas is Flokje 2 er niet meer.
Het koor bestaat inmiddels 25 jaar en heeft ruim 900x op de bühne gestaan in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Ierland.

Ter ondersteuning van de zangers is er een gitaar, trekzak, drums, en mondharp aanwezig. Bij tijd en wijle laat ook de theekistbas zich horen.

De Flagellanten ontleden haar naam aan de “eerste” bekende en expliciet genoemde bewoners van Giethoorn.

Zo’n 800 jaar geleden trokken Flagellanten door heel Europa. Deze kruisbroeders trokken rond in groepen. Met gescheurde kleren, zwarte as op hun hoofd gesmeerd, trokken ze rond. Ze geselden zichzelf en elkaar, zongen klaagliederen en hielden boetepreken. Als een soort opwekkingsbeweging trokken de geselaars rond teneinde de toorn des hemels af te wenden. Zo gingen ze al boete doende door de landen.

De aantrekkingskracht van deze boetelingen op onderstromingen in de maatschappij was groot.  Zo was het dat ook criminelen, bedelaars en hoeren zich bij de rondtrekkende groepen aansloot. In historische literatuur wordt geschreven over de donkere kant van de zelf geselaars, bijvoorbeeld door D Poort in het boekwerkje “De geselaars van Ootmarsum”. Moord en verkrachtingen waren misdaden die voor sommige deelnemers van deze groepen niet vreemd waren. Deze ‘ donkere kant’ van het bestaan van de Flagellanten was voor de Bisschop van Utrecht,Jan van Sierck een belangrijke reden om in te grijpen.

Toen zich een groep Flagellanten in het bisdom van Bisschop van Sierck (Jan II was bisschop van 1291 – 1296/ alternatieve schrijfwijze Bisschop Jan van Zyrick ) liet zien nam hij de beslissing hen te ‘dwingen’ zich op een vast plaats te vestigen. Op deze manier achtte hij zichzelf in staat om de orde in zijn bisdom te bewaren. Van Sierck wist hen te overtuigen met het offeren van een stuk veengebied achter Fulnaho (Vollenhove).

De Rooms Katholieke kerk schonk rond 1290 een stuk grond aan de “Italiaanse zigeuners” wanneer zij hun rondtrekkende bestaan zouden opgeven. Elk jaar op 11 november dienden deze nieuwe bewoners van het gebied pacht af te dragen aan de bisschop.

Vanwege deze datum werden de Flagellanten vanaf toen Sint Maartensluyden (Sint Maartensmannen) genoemd.

De pacht werd naar alle waarschijnlijk voldaan met turf.

ARCHIEF  
*****

Overzichtsfilm 25 jaar Flagellanten.

Voor de echte liefhebber hebben we een overzichtsfilm 25 jaar Flagellanten gemaakt. Deze is zeer het bekijken waard.

https://www.youtube.com/watch?v=t3E7SJYRFLU&feature=youtu.be